Programa de mentories per a empreses de videojocs

Convocatòria oberta fins al 15 d'agost

PROGRAMA DE MENTORIES PER A EMPRESES DE VIDEOJOCS

Convocatòria oberta fins al 15 d'agost

En què consisteix el programa?

Sessions d’assessorament individual per part d’experts en matèries com el dret, el finançament, l’estratègia, el màrqueting, la producció, la publicació, la distribució, la monetització i els recursos humans.

Aquest programa és totalment gratuït per a les empreses participants.

Programa impulsat per la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya, i gestionat i executat per GameBCN.

A qui va destinat aquest programa?

A les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques amb seu a Catalunya; que tinguin com a objecte social o com a activitat principal la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

Amb interès per potenciar:

 • Desenvolupament de l’empresa.
 • Desenvolupament del projecte/videojoc.
 • Impuls de la seva internacionalització.

One-on-one meetings with a personal mentor

Development of the company as well as their network of contacts

Improved organizational performance

Format del programa

Sessions de mentoria individualitzades (establir diagnòstic, pla d’acció i seguiment de projecte, balanç final): les sessions individuals tindran una durada de 2 hores i es faran tantes sessions com l’organització estableixi conjuntament amb el/la mentor/a en funció de les necessitats i evolució de l’empresa. Una empresa pot optar a realitzar mentories individualitzades en diferents matèries.

Sessions formatives col·lectives (tallers en grup): si es detecta una necessitat comuna en diverses empreses participants, es pot organitzar alguna formació conjunta. Les sessions conjuntes tindran una durada de 2 hores i es pot realitzar més d’una sessió sobre una mateixa temàtica si es considera oportú.

Beneficis per a les empreses participants

Trobades one to one amb el seu mentor/a personal de referència.

Suport pràctic per part del seu mentor/a de referència.

Trobades one to one amb el seu mentor/a personal de referència.

Accés a la xarxa de suport per part de l'empresa que rep la mentoria.

Ajuda al desenvolupament de l’empresa així com de la xarxa de contactes.

Millora del rendiment organitzatiu.

Millora de la comunicació.

Augment de la confiança.

Agenda

Agenda

Registre

15 d’agost

Procés de selecció

16 d’agost - 26 d'agost

Anunci dels seleccionats

26 d’agost

Inici del programa

2 setembre

Final de programa

20 desembre

15 d’agost

Final inscripcions

16 d’agost - 26 d'agost

Procés de selecció

26 d’agost

Anunci dels seleccionats

2 setembre

Inici del programa

20 desembre

Final de programa

Requisits

 • Enviar la sol·licitud de participació al programa degudament complimentada.
 • Assistir a l’entrevista d’avaluació al final del procés de selecció.
 • Participar a l’entrevista a l’inici del programa.
 • Comprometre’s a respondre en un màxim de tres dies naturals als correus de l’organització del programa. 
 • Comprometre’s a participar a les mentories programades.
 • Comprometre’s a fer controls mensuals amb el cap del projecte de mentoria (correu electrònic, trucada o videoconferència) i fer els comentaris i retorn que pertoqui.
 • Emplenar el formulari d’avaluació general i de cada mentor un cop acabi el programa.
 • Comprometre’s a fer mínim una trucada o reunió de seguiment amb el mentor/a i el cap del projecte de la mentoria com a màxim 30 dies després de la finalització del programa.
 • Fer un mínim de dues comunicacions sobre el programa de mentories a les xarxes socials de l’empresa.
 • Aplicar els logos de l’ICEC/Catalan Arts i GameBCN en el material i comunicacions relacionades amb la mentoria.

Normativa

 • El mentor establirà la durada de les mentories conjuntament amb l’ICEC i GameBCN.
 • Les mentories es programaran donant prioritat a la disponibilitat horària dels mentors/es.
 • Les sessions tindran una durada de 2 hores i inicialment es realitzaran cada 2 o 3 setmanes.
 • No es podrà sol·licitar un canvi de dia/hora d’una mentoria amb menys de 48h d’antelació.
 • Els organitzadors del programa tenen el dret d’excloure qualsevol empresa que no es presenti a alguna mentoria o que no compleixi algun dels requeriments del programa.